Cenik

ZAKLJUČNI IZPIT ZIMSKI ROK 2012

 

Zaključni izpit bo v zimskem izpitnem roku potekal od ponedeljka, 13. 2. 2012 do četrtka, 16. 2. 2012.

Razpored izpitov bomo objavili najkasneje v četrtek, 9. 2. 2012 na oglasnem panoju v avli šole in na spletni strani šole.

 

1. PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU

Prijave za zimski rok ZI bomo začeli sprejemati v ponedeljek, 6. 2. 2012. Skrajni rok za prijavo je četrtek, 9. 2. 2012.

Za prijavo potrebujete obrazec prijava k zaključnemu izpitu, ki ga lahko dobite v tajništvu šole v času uradnih ur. Obrazec za prijavo je v elektronski obliki dostopen tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

(http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/)

Kandidati lahko prijavnico oddate v tajništvu šole v času uradnih ur ali pošljete priporočeno po pošti. Pri pošiljanju po pošti za datum prijave upoštevamo datum, ki je odtisnjen na poštni ovojnici. Na začetno stran prijavnice napišite tudi svojo telefonsko številko. Podatki v prijavi k zaključnemu izpitu morajo biti točni in čitljivo napisani.

K zaključnemu izpitu se lahko prijavite kljub temu, da do prijave še ne izpolnjujete pogojev za opravljanje zaključnega izpita.

 

2. ODJAVA OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

Od zaključnega izpita se lahko odjavite samo pisno, najkasneje 2 dni pred začetkom zaključnega izpita z obrazcem odjava od zaključnega izpita. Odjavo lahko oddate v tajništvu šole v času uradnih ur ali jo pošlje priporočeno po pošti.

 

3. OPROSTITEV OPRAVLJANJA IZPITA IZ SLOVENŠČINE

Kandidati, ki so v zaključnem letniku pri slovenščini dosegli oceno odlično, so pri zaključnem izpitu oproščeni opravljanja tega izpita.

 

4. IZBOLJŠEVANJE in POPRAVLJANJE OCEN

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.

 

5. KANDIDAT S POSEBNIMI POTREBAMI

Pri prijavi predloži odločbo o usmeritvi.

 

6. PLAČILO ZAKLJUČNEGA IZPITA

Plačila so oproščeni kandidati, ki imajo status dijaka.

Cene za izpitne enote so naslednje:

SLOVENŠČINA 33,38 €

TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA 20,86 €

ZAKLJUČNO DELO 41,73 €

 

Kandidati, ki se zaključnega izpita ne udeležijo in nimajo statusa dijaka, so dolžni plačati zaključni izpit, če se niso pravočasno pisno odjavili.

Opravljanje zaključnega izpita se plača s pl
ačilnim nalogom, ki vam ga bo po prijavi poslala šola.

 

7. OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA

Zaključni izpit lahko opravlja samo kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja Frizer.

Kandidat, ki predpisanih pogojev ne izpolnjuje, nima pravice pristopiti k zaključnemu izpitu.

 

 

Sanda Smrekar


mag. Primož Hvala Kamenšček

TAJNICA ŠKZI

ravnatelj