Govorilne ure

Tajništvo
 
PONEDELJEK – PETEK 
 
10.00 – 12.00 
 
 Tel.: 08/ 2055-700
 
 

Učitelj

za starše

za dijake

Ime in priimek

Urnik A

Urnik B

Urnik A

Urnik B

 

 

 

 

 

Viktorija Mrzelj
Razredničarka: 1.a

sreda

10.30 – 11.15

4. šolska ura

sreda

10.30 – 11.15

4. šolska ura

ponedeljek

11.20 – 12.05

5. šolska ura

četrtek

10.30 – 11.15

5. šolska ura

Ana Koračin
Razredničarka: 1.b

sreda

14.40 – 15.25

9. šolska ura

petek

11.20 – 12.05

5.šolska ura

petek

13.50- 14.35

8. šolska ura

sreda

12.10 – 12.55

6. šolska ura

Sabina Kolenc
Razredničarka: 1.c

 petek

10.30- 11.15

   4. šolska ura

petek

      8.50-9.35

2. šolska ura

ponedeljek

13.00-13.45

7. šolska ura

ponedeljek

13.00-13.45

7. šolska ura

Karmen Š. Zore
Razredničarka: 1.č

ponedeljek

12.10-12.55

6.šolska ura

torek

12.10-12.55

6.šolska ura

torek

12.10-12.55

6. šolska  ura

sreda

13.00-13.45

7. šolska ura

Marinka Jarm
Razredničarka: 1.d

sreda

11.20-12.05

5. šolska ura

torek

10.30- 11.15

4. šolska ura

    ponedeljek

16.20- 17.05

11.šolska ura

ponedeljek

10.30-11.15

4.šolska ura

Karmen Markovič
Razredničarka: 1.e

četrtek

16.20 – 17.05

11. šolska ura

sreda

11.20 – 12.00

5. šolska ura

ponedeljek

13.00 – 13.45

7. šolska ura

torek

12.10 – 12.55

6. šolska ura

Stanka Platiša Pogačnik
Razredničarka: 2.a

         torek

12.10-12.55

6. šolska ura

torek

10.30- 11.15

4. šolska ura

petek

10.30- 11.15

4. šolska ura

petek

9.40-10.25

3. šolska ura

Maša Ambrožič
Razredničarka: 2.b

torek

12.10-12.55

6. šolska ura

sreda

11.20-12.05

5. šolska ura

petek

9.40-10.25

3. šolska ura

četrtek

11.20-12.05

5. šolska ura

Vesna Navodnik Ocvirk
Razredničarka: 2.c

ponedeljek

10.30-11.15

4. šol. ura

četrtek

12.10-12.55

6. šol. ura

sreda

9.40-10.25

3. šol. ura

petek

12.10-12.55

6. šol. ura

Tajana Aleksić Peter
Razredničarka: 2.č

sreda

14:40-15:25

9. šolska ura

četrtek

10:30-11:15

4. šolska ura

torek

13:50-14:35

8. šolska ura

torek

10:30-11:15

4. šolska ura

Darka Dujmović Verdenik
Razredničarka: 2.d

četrtek

9.40 – 10.25

3. šolska ura

ponedeljek

14.40 – 15.25

9. šolska ura

petek

10.30 – 11.15

4. šolska ura

sreda

14.40 – 15.225

9. šolska ura

Rok Bavdek
Razrednik: 2.e

sreda

11:20 – 12:05

5. šolska ura

sreda

11:20 – 12:05

5. šolska ura

torek

14:40 -15:25

9.šolska ura

torek

14:40 -15:25

9.šolska ura

Sonja Miklaužič
Razredničarka: 3.a

četrtek

10.30 -11.15

4. šolska ura

četrtek

11.20 – 12.05

5. šolska ura

p
etek

11.20 – 12.05

5. šolska ura

petek

12.10 – 12.50

6. šolska ura

Renata Strmec
Razredničarka: 3.b

ponedeljek  13.00-13.45  

7. šolska ura

sreda 11.20-12.05

5. šolska ura

sreda 12.10-12.55

6. šolska ura

torek 12.10-12.55

6. šolska ura

Saša Hiti
pom. ravnatelja

Razredničarka: 3.c

tel: 08 2055 703

sreda

13.00 – 13.45

7. šolska ura

sreda

13.00 – 13.45

7. šolska ura

sreda

13.50 – 14.35

8. šolska ura

sreda

13.50 – 14.35

8. šolska ura

Andreja Ž. Kordiš
Razredničarka: 3.č

ponedeljek

11.20 -12.05

5. šolska ura

ponedeljek

12.10 – 12.50

6. šolska ura

sreda

10.30 – 11.15

4. šolska ura

torek

9.40 -10.25

3. šolska ura

Darja Pirkmaier Maklin
Razredničarka: 3.d

torek

14:40 – 15:25

9. šolska ura

ponedeljek

11:20 – 12:05

5. šolska ura

četrtek

12:10 – 12:55

6. šolska ura

torek

10.30 – 11:15

4. šolska ura

Barbara Cerk

/

/

/

/

Bojan Lavrinšek
organizator PUD

tel: 08 2055 706

vsak dan

10.30 – 11.15

vsak dan

10.30 – 11.15

vsak dan

10.30 – 11.15

vsak dan

10.30 – 11.15

Bojan Vučko
knjižničar

tel: 08 2055 707

Petek

14.40 – 15.25

9. šolska ura

Petek

13.00 – 13.45

7. šolska ura

Petek

10.30 – 11.15

4. šolska ura

Torek

11.20 – 12.05

5 . šolska ura

mag. Marija Potočar

Četrtek

10:30-11:15

4. šolska ura

Torek

10:30-11:15

4. šolska ura

Torek

113.50 – 14.35

8. šolska ura

Torek

12.10-12.55

6. šolska ura

Mojca Čuden

Sreda

11:20-12:05

5. šolska ura

Ponedeljek

13:50-14:35

8. šolska ura

Torek

12:10-12:55

6. šolska ura

Sreda

12:10-12:55

6. šolska ura

Nada Medved

     Petek

11:20-12:05

5. šolska ura

Sreda

   11.20-12.05

   5. šolska ura

Četrtek

10.30-11.15

  4.  šolska ura

Četrtek

    10.30-11.15

  4. šolska ura

Peter Krašovec

      Petek

5. šolska ura

11.20 – 12.05

Ponedeljek

6. šolska ura

12.10 – 12.55

Sreda

4. šolska ura

10.30 – 11.15

Četrtek

4.šolska ura

10.30 – 11.15

Petra Štrukelj
svetovalna delavka

tel: 08 2055 705

vsak dan

10 – 12

oziroma po dogovoru

vsak dan

10 – 12

oziroma po dogovoru

vsak dan

10 – 12

oziroma po dogovoru

vsak dan

10 – 12

oziroma po dogovoru

Rok Naranđa

torek

10.30-11.15

4.šolska ura

torek

12.10-12.55

6.šolska ura

torek

12.10-12.55

6.šolska ura

torek

10.30-11.15

4.šolska ura

Romana Marolt
izobraževanje odraslih

tel: 08 2055 704

torek

10.30 – 11.15

4.šolska ura

torek

10.30-11.15

4.šolska ura

torek

12.10-12.55

6.šolska ura

torek

12.10-12.55

6.šolska ura

Sanda Smrekar

ponedejlek

9.40 – 10.25

3. šolska ura

torek

13.00 – 13.45

7. šolska ura

torek

12.10 – 12.55

6. šolska ura

torek

12.10 – 12.55

6. šolska ura

Silva Trstenjak

sreda

11.20-12.05

5.šolska ura

sreda

12.10-12.55

6.šolska ura

sreda

12.10-12.55

6.šplska ura

četrtek

12.10-12.55

6.šolska ura

Vera Pestotnik

       sreda

11.20-12.05

5.šolska ura

torek

10.30-11.15

4.šolska ura

     sreda

14.40-15.25

9.šolska ura

   sreda

13.00-13.45

7.šolska ura

Urša Troha

sreda

12.10-12.55

6.šolska ura

torek

14.40-15.25

9.šolska ura

ponedeljek

12.10-12.55

6.šolska ura

sreda

11.20-12.05

5.šolska ura

Zoran Gajić

torek

14.40 – 15.25

9. šolska ura

 ponedeljek

12.10-12.55

6. šolska ura

torek

14.40 – 15.25

9. šolska ura

ponedeljek

12.10-12.55

6. šolska ura

Žiga Erhatič
informatik

sreda

12.10-12.55

6. šolska ura

sreda

12.10-12.55

6. šolska ura

sreda

12.10-12.55

6. šolska ura

sreda

12.10-12.55

6. šolska ura