Praktično izobraževanje v šoli (normativi) (2013/14)

V šolskem letu 2013/14 bomo nadaljevali z normativnimi standardi praktičnega pouka, ki jih morajo dijaki izpolniti tekom šolskega leta, da bi tako dosegli večjo motiviranost in višje standarde znanja.

Dijaki morajo pripeljati določeno število zunanjih modelov, na katerih opravljajo predpisane frizerske storitve, nekatere storitve pa lahko izvedejo tudi na šolskih modelih – sošolcih. Dijaki bodo na začetku šolskega leta pri praktičnem pouku dobili poseben obrazec, ki ga bodo izpolnjevali skupaj z učiteljem frizerstva. Vanj bodo zabeležili datum obiska modela ter izvedeno storitev. Dijaki morajo obisk modela vnaprej napovedati in se za termin dogovoriti z učiteljem frizerstva. Poleg izpolnjevanja normativov pa so dijaki dolžni pripeljati tudi določeno število zunanjih modelov za pridobitev ocene. Število modelov in zahtevane storitve za normative in pridobitev ocene bo napisano na obrazcu, tako da so dijaki in njihovi starši vnaprej seznanjeni s svojimi obveznostmi. Dijak lahko pridobi končno oceno šele, ko opravi vse predpisane normative.