ČE SE SPREŠ, NE BOŠ IMEL BOLJ PRAV.

Ruski pregovor

KAJ je mediacija?

Mediacija je pogovor v katerem tretja, nevtralna stran pomaga sprtima stranema pri iskanju skupne rešitve, ki bo omogočila, da bosta obe strani spora izšli zadovoljni in opolnomočeni. (Prgić, 2010)

 mediacija

Zakaj?

– naučimo se konstruktivno reševati konflikte
– učimo se uporabnih življenjskih veščin
– razvijamo sposobnosti aktivnega poslušanja
– utrjujemo sodelovanje
– razvijamo novo kulturo odnosov na šoli
– učimo se boljšega spoznavanja in sprejemanja med nami
– mogoče uspemo celo zmanjšati število vzgojnih ukrepov

Načela mediacije

• prostovoljnost (če nekdo izrecno ne želi sodelovati v iskanju skupne rešitve, mediacija odpade)
• zaupnost (vse, kar si medianta, to je sprti strani, povesta v času mediacije je zaupno, razen če bi informacije kogarkoli ogrožale)
• spoštljivost (pogovor poteka brez skakanja v besedo, žaljenja in podobno)
• enakopravnost obeh strani (obe sprit strani sprejemata odgovornost )
• nevtralnost mediatorja{/slides}

KDO, KJE, KDAJ?
Šolska mediatorka: Saša Hiti.
Pisarna: 104
Urnik: Torek 10.30 – 11.15

Usposabljanje za mediatorja: SVETOVALNO IZOBRAŽEVALNI CENTER MI