Predstavnike razrednih skupnosti vljudno vabim na prvi sestanek dijaške skupnosti, ki bo v četrtek 13.9.2012 ob 12.10 (6. šolsko uro) v učilnici 203.

Predstavnike dijakov naprošam, da se v razredu pogovorijo o dnevnem redu, da zberejo mnenja in vprašanja sošolcev in jih predstavijo na sestanku.
Vabim vas, da se sestanka zanesljivo udeležite.

Dnevni red si lahko preberete spodaj.

Viktorija Mrzelj, mentorica DS

Dnevni red:
1. Novo šolsko leto (ravnatelj mag. Primož Hvala Kamenšček)
2. Izvolitev vodstva DS
3. Načrt dela DS za šolsko leto 2012/2013
4. Kandidatura dijakov v DSL (Dijaška skupnost Ljubljana)
5. Predlogi in mnenja dijakov