Screen Shot 2013-05-23 at 1.49.17 PMV sredo, 29. maja 2013 bo kulturni dan za dijake 1. letnika. 

V Škofji Loki si bomo ogledali dvorec in posest Visoko, imeli voden ogled Loškega muzeja s poudarkom na glavnikarstvu in Tavčarjeve spominske sobe ter ogled starega mestnega jedra Škofje Loke.   

Ura odhoda izpred šole za 1. skupino (1.A in 1.B) je ob 7:30 uri, 2. in 3. skupina odrineta (1.B, 1.C, 1.Č, 1.D in 1.E) OB 9:30 uri. Povratek 1. skupine je predviden ob 13:00 uri, povratek 2. in 3. ob 15:00 uri.

Cena (prevoz, vstopnine, vodstvo): 12,50 €/osebo

Dejavnost plačate razrednemu blagajniku ali ge. tajnici ob uradnih urah do ponedeljka, 27. 5. 2013.