Spoštovani dijaki in starši!

v skladu z realizacijo učnega procesa vas obveščamo o poteku interesnih dejavnosti za 1. in 2. letnik, ki so predvidene v mesecu maju 2014. 

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja Frizer in pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnih programov, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc.

Za interesne dejavnosti je v šolskem letu 2013/14 predvidenih 64 ur v 1. letniku, 64 ur v 2. letniku in 32 ur v 3. letniku.

Dijak opravi interesne dejavnosti z udeležbo in aktivnim sodelovanjem. Če je dijak odsoten ali ni aktivno sodeloval, interesnih dejavnosti ne opravi in mora opraviti dopolnilni izpit. V tem primeru PUZ (programski učiteljski zbor) določi obseg aktivnosti ali poročil za posameznega dijaka glede na obveznosti, ki jih dijak ni opravil.

V priponki spodaj je program poteka interesnih dejavnosti za 1. in 2. letnik.