Klikni na Več…

 

Izpitna enota

Datum in ura

Učilnica

Izpitna komisija

Slovenščina (pisno)

ponedeljek, 25. 8. 2014

ob 9.00 uri

(učilnica 204)

Peter Krašovec, nadzorni učitelj

Tajana Aleksić Peter, nadzorna učiteljica

Nadomestna učitelja:

Rok Bavdek

Stanka Platiša Pogačnik

Slovenščina (ustno)

sreda, 27. 8. 2014

ob 8.00 uri

(učilnica 204)

Andreja Kordiš, izpraševalka

Tajana Aleksić Peter, predsednica

Darka Dujmovič Verdenik, članica

Vesna Navodnik Ocvirk, nadomestna učiteljica

Slovenščina (ustno)

sreda, 27. 8. 2014

ob 8.00 uri

(učilnica 206)

Sanda Smrekar, izpraševalka

Romana Marolt, predsednica

Nada Medved, član

Peter Krašovec, nadomestni učitelj

Storitev

torek, 26. 8. 2014

ob 8.00 uri

(salon 6, salon 7)

Mentorji (učitelji praktičnega pouka)

3.a, 3.b, 3.c – Mojca Čuden, Silva Trstenjak

3.č, 3.d – Karmen Markovič, Renata Strmec

Izobraževanje odraslih – Romana Marolt

Zagovor

četrtek, 28. 8. 2014

ob 8.00 uri

(učilnica 210, učilnica 208)

Mentorji, izpraševalci

Vesna Navodnik Ocvirk, predsednica

Nada Medved, predsednica