1. Organizirano izobraževanje

Pri tem načinu izobraževanja kandidatom organiziramo teoretična predavanja in praktične vaje strokovnih modulov, za vse predmete, ki jih predvideva predmetnik – za vse predmete, ki jih morajo opraviti za dokončanje programa Frizer (SPI).

Ob zaključku predavanj kandidati opravljajo izpit v dveh zaporednih rokih po dogovoru s predavateljem. Če obeh rokov ne izkoristijo ali na izpitu niso uspešni, se morajo prijaviti za opravljanje izpita v predpisanem izpitnem roku po postopku, ki je predpisan za samoizobraževanje. V tem primeru se kandidatu zaračuna cena tretjega ali vseh naslednjih opravljanj izpitov.

Šolnino je možno poravnati v enem ali več obrokih, kar je razvidno iz pogodbe, ki jo sklenemo pri vpisu. Vpisnina je del celotne šolnine. Če finančne obveznosti niso poravnane, udeleženec izgubi pravico do obiskovanja predavanj in opravljanja izpitov.

 

Šolnina znaša v šolskem letu 2014/15:

ZA ENOLETNI PROGRAM (kandidati z zaključeno srednjo šolo): ceno se določi individualno, glede na  osebni izobraževalni načrt (glede na število predmetov, ki jih je potrebno opraviti za dokončanje programa Frizer).

Vpisnina: 350,00 EUR – plačilo v gotovini pri vpisu  

 

ZA DVELETNI PROGRAM (kandidati s končano osnovno šolo):  3.850 EUR

Vpisnina: 350,00 EUR – plačilo v gotovini pri vpisu

1. letnik 1.750,00 EUR

2. letnik 1.750,00 EUR

Plačilni pogoji:

ENOLETNI PROGRAM

– Enkratno plačilo ali

– Obročno odplačevanje: vpisnina 350,00 EUR, preostanek šolnine pa v enakomernih šestih zaporednih mesečnih obrokih.

DVELETNI PROGRAM

– Enkratno plačilo s 5 % popustom: 3.657,50 EUR

– Obročno odplačevanje: vpisnina 350,00 EUR, preostanek šolnine pa v enakomernih dvajsetih zaporednih mesečnih obrokih po 160,00 EUR. 

 

Vpisani kandidati imajo status dijaka.

Šolnina organiziranega izobraževanja vključuje:

• izvedbo predpisanega programa – predavanja in praktične vaje

• 2 izpitna roka za vsak predmet

• delovni material za praktični pouk v šolskem salonu

• zaščitno oblačilo (delovna majica)

• interno gradivo

• uporabo literature in šolske knjižnice

• 2 roka zaključnega izpita

• možnost opravljanja izpitov in zaključnega izpita še pol leta po zaključku šolskega leta vpisa

Kandidati si morajo na začetku šolskega leta  sami priskrbeti delovne pripomočke in zaščitno obuvalo za praktični pouk.