• Iz učbeniškega sklada si dijakinje in dijaki lahko izposodijo samo učbenike, delovne zvezke in ostale učne pripomočke si bodo morali kupiti sami.
  • Izposoditi si je mogoče samo komplet učbenikov.
  • Cena kompleta za 1. letnik je 24€, za drugi letnik 20€ in za 3. letnik 9€. Učbenike plačate s položnico, ki jo dobite po pošti ali v šoli.
  • POGOJ ZA IZPOSOJO UČBENIKOV JE PLAČILO IZPOSOJEVALNINE DO 23.6.2015.
  • Učbenike dobite v prvem tednu septembra 2015 v knjižnici SAMO S POTRDILOM PLAČANE POLOŽNICE!
  • Ob izteku šolskega leta 2015/2016 bodo morali dijaki učbenike vrniti. V primeru, ko bo učbenik uničen ali izgubljen, bodo morali prinesti NOV UČBENIK!

Seznam učbenikov za 1. letnik

Avtor Predmet Naslov
M. Vencelj MAT MATEMATIKA, učbenik za 1. letnik, DZS
J. Kvas SLO MLADA OBZORJA 1, učb. za književnost, DZS
M. Gomboc SLO BESEDE 1, učbenik za jezik, DZS
Joan&Liz Soars ANG NEW HEADWAY, pre-intermediate, učbenik, Oxford
M. Počkar DRU TEME IZ SOCIOLOGIJE, učbenik, DZS
A. Huster FRI FRIZERSTVO, učbenik

Seznam učbenikov za 2. letnik

Avtor Predmet Naslov
M. Vencelj MAT MATEMATIKA, učbenik za 2. letnik, DZS
J. Kvas SLO MLADA OBZORJA 2, učb. za književnost, DZS
M. Gomboc SLO BESEDE 2, učbenik za jezik, DZS
Joan&Liz Soars ANG NEW HEADWAY, pre-intermediate, učbenik, Oxford
A. Huster FRI FRIZERSTVO, učbenik

Seznam učbenikov za 3. letnik

Avtor Predmet Naslov
M. Potočar ANG ENGLISH FOR HAIRDRESSERS, učbenik, DZS
J. Kvas SLO MLADA OBZORJA 3, učb. za književnost, DZS
A. Huster FRI FRIZERSTVO, učbenik