V priponkah so natančna navodila o poteku in spremljevalcih za 1. in 2. letnik.