SPOMLADANSKI ROK

 

1. IN 2. LETNIK
Dijaki 1. in 2. letnika se prijavite na popravni izpit od 24. do 28. junija 2013 do 12. ure v tajništvu.
Pravilno izpolnjene in natisnjene e-prijavnice  je potrebno oddati razredniku ali v tajništvu.
Spomladanski izpitni rok je od 1. do 5. julija 2013.
Razpored bo objavljen 30. junija 2013. V spomladanskem roku se lahko prijavite samo na DVA izpita.

JESENSKI ROK za 1., 2., 3. letnik

Dijaki se prijavite na popravni izpit do 14. avgusta 2013.
Pravilno izpolnjene in natisnjene e-prijavnice je potrebno oddati razredniku ali v tajništvu.
Lahko jih pošljete tudi po pošti. Kot rok prijave se upošteva datum na poštnem žigu. Jesenski izpitni
rok je od 19. do 22. avgusta 2013.
Zaključni izpiti bodo potekali od 26. do 29. avgusta.