gradV sredo, 22. maja 2013 bo kulturni dan za dijake 2. letnika.

V Celju si bomo ogledali Knežji dvorec, Stari grad in Muzej novejše zgodovine. Spoznali bomo vlogo in pomen najmogočnejše plemiške družine na Slovenskem v 14. in 15. stoletju ter ostanke kulturne dediščine srednjega veka v Celju. Ogledali so bomo ulico obrtnikov s poudarkom na frizerstvu.

Izpred šole odidemo ob 8.00 (zbor 7.45), vrnemo se predvidoma ob 15. uri.

Cena (prevoz, vstopnine, vodstvo): 15 €/osebo

Dejavnost plačate razrednemu blagajniku ali ge. tajnici ob uradnih urah do ponedeljka, 20. 5. 2013.