Obveščamo vse dijake, da lahko v četrtek, 20. 6. 2013 med 8.00 in 13.00 uro pri svojih učiteljih praktičnega pouka dopolnijo normative, ki jim še manjkajo. Ta dan sicer poteka normalen pouk, dijaki, ki morajo še opraviti normative, pa lahko to storijo kljub pouku.

POMEMBNO: Ta dan lahko opravljate samo NORMATIVE. To ni izpitni rok. Ko opravite normative, se lahko prijavite na popravni izpit – 1. in 2. letnik v juliju, 3. letnik v avgustu, kjer pridobite oceno pri praktičnem pouku. Ko opravite popravni izpit se lahko prijavite na zaključni izpit.