Dijaki prvega letnika bodo tudi letos v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali našo najbližjo splošno knjižnico, to je Mestna knjižnica Ljubljana – enota Šiška.
Ogled in predstavitev trajata približno eno šolsko uro, za pot do knjižnice in nazaj pa porabimo še eno šolsko uro.

Dijaki se 15 minut pred dogovorjeno uro zberejo na avtobusni postaji LPP na Celovški cesti (razen 1.d in 1.b, ki bosta šla izpred šole!)

Razpored obiska je sledeč:

Po ogledu in predstavitvi knjižnice se dijaki peš odpravijo v šolo in nadaljujejo s poukom po urniku!