Urška URH si je na Natečaju naravoslovne fotografije za dijake v kategoriji srednješolcev Slovenije od 15. do 17. let, z naslovom fotografije "Kam tečeš, reka", delila 2. do 3. mesto, Barbara STRNAD pa je v kategoriji srednješolcev Slovenije od 18 do 25 let, z naslovom fotografije "Morski rak", dosegla 3. mesto! Mentorica obeh dijakinj je bila Darja Pirkmaier Maklin.

Obema čestitamo in se skupaj veselimo njunega uspeha!

Kam tečeš, reka (Urška Urh)

Morski rak (Barbara Strnad)