Sporočilo Dijaške organizacije Slovenije o Dijaškem skladu in razpisu:

Spoštovani,

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je na svoji spletni strani www.dijaska.org objavila razpis za dodelitev enkratne finančne pomoči dijakom iz socialno šibkejših družin. Rok za oddajo vlog je 21. november 2013.

Dijaški sklad je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja finančne pomoči socialno najšibkejšim dijakinjam in dijakom ter jim s tem izboljšati možnosti izobraževanja in izpopolnjevanja v različnih obštudijskih dejavnostih. Na posebnem bančnem računu Dijaškega sklada se je zbralo več kot 8000 evrov, saj se je povabilu k doniranju sredstev odzval

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki je uvidel težke razmere otrok in v sklad namenil 3500 evrov, kar je še več kot lani. Dodatnih 3500 evrov je prispeval DOS. Sredstva je nakazalo tudi šest evropskih in en slovenski poslanec ter več posameznikov. Vse do roka poslane vloge bo pregledala razpisna komisija in jih ocenila glede na točkovnik, ki je priloga razpisa. Na razpisu izbrani dijakinji oziroma dijaku bo nato DOS nakazal enkratno finančno pomoč v višini 200 evrov.

Rok za oddajo vlog je 21. november 2013.

Sporočilo za javnost, razpisno dokumentacijo in točkovnik lahko najdete na tej povezavi: http://www.dijaska.org/novice/objavljen-razpis-dijaski-sklad

Teja Velkavrh
Vodja Dijaške organizacije Slovenije
www.dijaska.org
info@dijaska.org

Študentska organizacija Slovenije
Dunajska 51
1000 Ljubljana
gsm: 040 530 479
faks: 01/28 06 807