PREDLOG TEME IN MENTORJEV DRUGE IZPITNE ENOTE (STORITEV IN ZAGOVOR) ZAKLJUČNEGA IZPITA 2013/2014

Na sestanku dne 25. 9. 2013 sta šolska komisija za zaključni izpit in aktiv učiteljev frizerstva sprejela sklep, da se za zaključni izpit v šolskem letu 2013/2014 razpiše naslednja tema:

Slavnostne pričeske za zaključni ples

Kandidati na zaključnem izpitu opravljajo naslednja dela:
– zahtevno barvanje na ženskem modelu (dvostopenjsko barvanje ali dvobarvni prameni),
– žensko modno striženje in oblikovanje pričeske s fenom in ščetko (na ženskem modelu),
– oblikovanje slavnostne večerne pričeske za zaključni ples (na ženskem modelu),
– ličenje za zaključni ples (na istem modelu),
– nega rok in nohtov (na istem modelu),
– moško striženje in oblikovanje pričeske za zaključni ples (na moškem modelu),
– poročilo (pisna naloga) in spremljajoča dokumentacija storitev ter zagovor (predstavitev in evalvacija opravljenega dela). 

Mentorji druge izpitne enote (storitev in zagovor) zaključnega izpita v šolskem letu 2013/2014 so:

– Mojca Čuden (3. a, 3. b, 3. c)
– Silva Trstenjak (3. a, 3. b, 3. c)
– Karmen Markovič (3. č, 3. d)
– Renata Strmec (3. č, 3. d)