Spodaj je nekaj pomembnih datumov za tretji letnik. Natančno si jih preberite, da ne boste po nepotrebnem zamudili kakšnega roka.

Za ogled datumov kliknite na gumb Več…

Časovni načrt izvajanja praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih (PUD)
• 3. b, 3. č: od 6. 1. 2014 do 21. 5. 2014
V četrtek, 22. 5. 2014 dijaki prinesejo v šolo potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in dnevnik praktičnega izobraževanja.

Šolska komisija za zaključni izpit
Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija za zaključni izpit, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik, trije člani in njihovi namestniki.
Šolsko komisijo za zaključni izpit Srednje frizerske šole Ljubljana sestavljajo:

Rok za prijavo:
• do ponedeljka 26. 5. 2014 za izboljševanje ocen, elektronska prijava in tiskana prijava, ki jo je potrebno oddati v tajništvu šole
• do ponedeljka 26. 5. 2014 za popravni izpit – spomladanski izpitni rok elektronska prijava in tiskana prijava, ki jo je potrebno oddati v tajništvu šole
• do petka 6. 6. 2014 za zaključni izpit, tiskano prijavo je potrebno oddati v tajništvu šole

Ljubljana, 15. 5. 2014

Ravnatelj:
mag. Primož Hvala Kamenšček