Dijaki 1. in 2. letnika oddajo PUD razrednikom v ponedeljek 23. 6. 2014, najkasneje do 10. ure.

Podelitev spričeval bo sledila v torek 24. 6. 2014 veliki predavalnici po razporedu:

  • 1. letniki ob 10. uri
  • 2. letniki ob 11. uri
  • 3. letniki ob 12. uri

Dijaki 1. in 2. letnika se prijavijo na spomladanski izpitni rok najkasneje do torka 24. 6. 2014 (elektronska prijava in tiskana prijava, ki jo je potrebno oddati v tajništvu šole).