Spoštovani starši,

zaradi nemotene izvedbe tabora v Veržeju vas prosimo, da strošek poravnate najkasneje 3 dni pred izvedbo tabora v tajništvu šole ali na šolski transakcijski račun: 01100-603070023, Srednja frizerska šola Ljubljana, Litostrojska 53, 1000 Ljubljana.

Cena tabora: 85€

Pri tem napišite v namen plačila ime in priimek otroka za katerega ste plačali in dostavite potrdilo o plačilu v tajništvo šole in sicer najkasneje:
• 1. Skupina (1d, 1e) do četrtka 11. 9. 2014,
• 2. Skupina (1c, 1č) do petka 12. 9. 2014 in
• 3. Skupina (1a, 1b) do srede 24. 9. 2014.

V kolikor stroška ne morete poravnati v enem obroku, vas prosimo, da nam naslovite pisno prošnjo, da se dogovorimo za način plačila v največ 3 zaporednih obrokih.

V prilogi ste prejeli pravila vedenja za dijake in izjavo staršev, za katero vas prosimo, da jo podpišete. Dijaki so morali oddati vlogo razrednikom do ponedeljka, 8. septembra.

Udeležba na Taboru v Veržeju je obvezna za vse dijake razen v primeru bolezni oz. zdravniškega opravičila.
 

mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj